Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

IBAN konstrukcija računa

Objavljeno: 11.07.2012

Dana 04.06. stupila je na snagu upotreba IBAN konstrukcije žiro računa. U prijelaznom razdoblju (do 31.05.2013) može se koristiti i stara konstrukcija žiro računa (VBDI-Broj računa).

Kako bismo omogućili jednostavan prelazak na IBAN konstrukciju žiro računa, u sve šifarnike koji sadrže brojeve žiro računa dodali smo i polja za upis IBAN-a. Budući da se IBAN broj može automatski preračunati iz postojeće konstrukcije žiro računa, u programu Synesis, u sekciji ‘Alati’ dodali smo novu stavku: ‘Konverzija u IBAN’. Aktiviranjem ove opcije, program će automatski izvršiti izračun IBAN brojeva računa.

Ako koristite modul Plaća, obratite pozornost, ukoliko ste u dokumentu Djelatnik, u polju ‘Broj tekućeg računa’ upisivali podatke prema naputku banke, a ne ispravan broj računa (10 znamenki), prvo prepišite postojeću konstrukciju u novo polje ‘Poziv na broj odobrenja’, a u polje tekući račun upišite ispravan broj tekućeg računa. Tek tada će ‘Konverzija u IBAN’ ispravno izračunati IBAN broj računa.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Websites\pupillahr\pupilla.hr\wwwroot\wp-content\themes\Synesis\single.php on line 18