Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Izmjene Ovršnog zakona u NN-73/2017

Objavljeno: 14.08.2017

U modulu Plaća, dokument Obračunska lista dodan je gumb za izračun zaštićenog dijela prema novim izmjenama Ovršnog zakona

Klikom na gumb ‘2/3 ili 3/4’ program izračunava zaštićeni dio plaće u iznosu od 2/3 prosječne plaće u RH, ako je neto plaća veća od prosječne. Ako je plaća manja od prosjećne plaće u RH, onda se obračunavaju 3/4 od plaće, ali samo ako tih 3/4 nisu veće od 2/3 prosječne plaće u RH. U tom slučaju se obbračunava 2/3 od prosječne plaće u RH.

Postojeći korisnici modula Plaća novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje