Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Izmjene u modulu Plaća

Objavljeno: 03.12.2012

Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 120/2012) propisan je postupak kojeg su poslodavci dužni poštivati u slučaju neisplate cijele ili dijela plaće.

Propisano je da se u slučaju djelomične isplate plaće radniku moraju uručiti dva obračuna: Obračun neisplaćene plaće i Obračun isplaćene plaće. Kako biste mogli poštivati ovu proceduru, u modulu Plaća dodali smo dva nova dokumenta koji služe za izradu ovih obračuna. Napominjemo da ovi obračuni nisu pravi obračuni plaće, već se zasnivaju na dokumentu Obračun plaće, kojeg se prethodno treba napraviti. Dokumenti Obračun neisplaćene plaće i Obračun isplaćene plaće služe samo za podjelu ukupne plaće na isplaćeni i neisplaćeni dio.

Novu verziju programa, postojeći korisnici modula Plaća, mogu besplatno preuzeti ovdje


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Websites\pupillahr\pupilla.hr\wwwroot\wp-content\themes\Synesis\single.php on line 18