Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Izmjene u modulu Platni promet – SEPA

Objavljeno: 02.06.2016

Dana 06.06.2016. godine stupa na snagu SEPA standard za predaju platnih naloga. U skladu s time, napravili smo sljedeće izmjene u programu Synesis:

Modul Platni promet:

1. Dodan je novi dokument Platni nalog – plaća za korisnike koji imaju modul Plaća. Ovaj dokument zamjenjuje dosadašnji dokument Platni nalog – isplata plaće, koji se od sada zove ‘Platni nalog – plaća (do 5.6.2016)’
2. U svim drugim dokumentima kojima se izrađuju datoteke s nalozima, dodano je novo polje ‘SEPA:DA/NE’, kojim se definira izrada datoteke s platnim nalozima prema novom standardu.

Modul Plaća:

1. Dokument ‘Datoteka za banku’ više se ne koristi, jer stupanjem na snagu SEPA standarda, nema više posebne datoteke za isplatu plaće.

Novu verziju modula Platni promet postojeći korisnici mogu besplatno preuzeti ovdje.