Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Kratki podsjetnik za obračun plaće za 12.2022

Objavljeno: 27.12.2022

Cijeli obračun plaće za 12.mj.2022.g. radi se u knjizi za 2022.g.

  • Obračunsku listu za plaće za 12.mj.2022 (isplata u 01.mj.2023) napravite u modulu Plaća u knjizi 2022.g.
    (plaće će biti obračunate i knjižene u kunama.)
  • U modulu EURO-JOPPD u dokumentu €-Obračunska lista učitajte obračunske liste koje ste napravili u modulu Plaća. (U €-Obračunskoj listi, na polju Broj obračuna kliknite na F-11 Tabela i otvorit će se popis obračunskih listi iz modula Plaća, iz kojeg odaberete listu koju želite učitati i konvertirati u EUR ).
  • Napravite €-Rekapitulacija plaće po datumu isplate,
  • Napravite €-JOPPD koji će biti u EUR-u i kojeg šaljete u poreznu upravu
  • Napravite €-Platni nalog plaća

U svakom dokumentu možete kliknuti na F-1 Pomoć i pronaći detaljnije upute.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Websites\pupillahr\pupilla.hr\wwwroot\wp-content\themes\Synesis\single.php on line 18