Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Novi moduli EURO-konverzija i EURO-JOPPD

Objavljeno: 19.07.2022

Za potrebe prelaska sa kune na euro, u programu Synesis dodana su 2 nova modula.

Modul EURO-konverzija namijenjen je svim korisnicima, a omogućuje:

  • ispis ukupnih iznosa na računima i isplatnim listama u kunama i eurima u Synesisu i SynesisPOSu.
  • Ispis iznosa za isplatu u kunama i eurima na obračunskim listama i obračunu honorara
  • Ispis cjenika i naljepnica u kunama i eurima
  • pripremu i preračun cijena iz kuna u eure za robe, materijale, članarine, inventar…
  • kreiranje početnih stanja za 2023.g. u eurima na osnovu podataka iz 2022.g. u kunama

Modul EURO-JOPPD namijenjen je korisnicima modula Plaća, Honorari i Obrt, a omogućuje pripremu podataka i izradu JOPPD obrazaca u prelaznom periodu, kada se obračuni koji su napravljenu u kunama (prije 1.1.2023.) isplaćuju u eurima (nakon 1.1.2023.), pa se i JOPPD obrazac predaje u eurima. Ovo se prvenstveno odnosi na isplatu plaće za 12. mj. 2022.g., koja se isplaćuje u eurima u 1. mj. 2023.g., a i na ostale isplate za koje se podnosi JOPPD obrazac

Upute za ove module možete pronaći ovdje, a video možete pogledati ovdje

Svim postojećim korisnicima ponude za nove module, biti će poslane tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana

Novu verziju programa Synesis možete pronaći ovdje, a SynesisPOS ovdje