Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Novosti u modulima “Neprofit” i “Članarine i naknade”

Objavljeno: 24.09.2014

U modulu Osnovni podaci, u dokumentu Partner dodali nova polja za upis obaveznih podataka o članovima udruga, u skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14), koji stupa na snagu 01.10.2014.

Također smo u modulima ‘Neprofit’ i ‘Članarine i naknade’ dodali i tri nova izvještaja:
– Popis svih članova
– Popis aktivnih članova
– Popis neaktivnih članova

Napominjemo da se u dokumentu Partner, podaci o članovima vide samo kod korisnika koji imaju uključen modul ‘Neprofit’ i/ili modul ‘Članarine i naknade’.

Novu verziju programa možete besplatno preuzeti ovdje