Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Instalacija nove verzije programa

Gotovo svaki dan na vašim strancama ima novija verzija programa. Da li je potrebno svaki dan instalirati novu verziju ?

Pupilla d.o.o. gotovo svakodnevno usavršava i mijenja program. Ponekad se radi o ispravci programske greške, a ponekad se dodaju neka nova svojstva, izvještaji i slično…

U većini slučajeva, radi se o izmjenama koje se odnose na specifične detalje koji za većinu korisnika nemaju značenja, tako da zaista nije neophodno instalirati svaku novu verziju koju nađete na našim stranicama.

U određenom broju slučajeva radi se o dopunama programa s novim funkcijama koje nisu bile moguće odmah prvog dana prilikom puštanja u prodaju nove verzije. Na primjer, nova verzija Plaća bila je puštena u prodaju već 2.1.2010. godine, a Porezna uprava je objavila izgled nove datoteke za slanje IP obrasca na mediju tek 12.1.2010. U tom slučaju, mi smo 13.1.2010. objavili novu verziju modula plaća koja je sadržavala i novu datoteku za slanje IP obrasca na mediju.

U svakom slučaju, ako imate neki problem u radu s programom, prvo preuzmite zadnju verziju programa s naših stranica, jer je problem vjerojatno već otklonjen. Ako nije, onda nas kontaktirajte za pomoć.

Imam više računala koja rade u mreži. Da li novu verziju programa treba instalirati na sva računala?

Ne treba. Novu verziju programa (kao i novu licencnu datoteku) treba instalirati samo na glavno računalo (server). Ostala računala će automatski imati pristup novoj verziji.

Imam više računala koja nisu povezana u mrežu. Da li novu verziju programa treba instalirati na sva računala?

Da.

Naručili smo nove module i vi ste nam poslali novu licencnu datoteku, ali do danas još nismo dobili i novi program.

Mail-om se šalje samo nova licencna datoteka, a zadnju verziju programa treba preuzeti s naših stranica i instalirati.

Kliknite mišem na link na stranicu ‘Download’ i tamo ćete pronaći naslov Synesis 4 – preuzimanje instalacijske datoteke. Kliknite na link Download / Preuzimanje instalacijske datoteke programa Synesis i dobiti ćete stranicu za preuzimanje programa.

Instalirali smo zadnju verziju programa i snimili zadnju licencnu datoteku koju ste nam poslali. Još uvijek u programu nemamo nove module koje smo naručili.

Nove module je potrebno aktivirati. Dakle, u svakoj knjizi u kojoj trebate uključiti novi modul u programu kliknite na gumb F3-Knjige, zatim na gumb ‘Podaci o knjizi’, pa onda na zaglavlje ‘F3-Grupe’. Otvoriti će se popis modula, u kojem je potrebno staviti kvačicu ispred novih modula koje želite aktivirati, i nakon toga pritisnuti gumb sa zelenom kvačicom. Nakon toga, program će aktivirati nove module.

Preuzeo sam novu verziju programa s vaših stranica, ali se ništa nije dogodilo. I dalje imam staru verziju programa na računalu.

Vjerojatno ste novu instalacijsku datoteku samo spremili na disk vašeg računala, ali je niste pokrenuli. Instalacijska datoteka je program za instalaciju, kojeg treba pokrenuti i instalirati.

Instalacijsku datoteku sam bez problema pokrenuo i instalirao program, ali ne mogu instalirati novu licencnu datoteku. Svaki puta kad kliknem na nju, računalo mi javlja da ne zna s kojim bi je programom otvorio.

Licnenca datoteka se NE POKREĆE ! Nju samo treba spremiti na disk vašeg računala, i to u istu mapu (direktorij) u kojoj je instaliran program Synesis.

Kad spremam novu licencnu datoteku, program mi javlja da će pregaziti staru licencnu datoteku. Hoću li u tom slučaju izgubiti stare podatke ?

Ako ste dobili novu licencnu datoteku, stara vam više ne treba. Zadnja licencna datoteka uvijek sadrži sve podatke o svim modulima koje korisnik može koristiti. Zato, slobodno pregazite staru licencnu datoteku s novom.

Instalacija nove verzije NIKADA ne briše podatke.

Prilikom pokretanja nove instalacijske datoteke, program mi javlja ‘Grešku dekompresije’.

Ova poruka se javlja kad pokušate instalirati novu verziju programa dok još netko radi u programu. Provjerite na svim računalima u mreži, da negdje još nije otvoren program Synesis.

Instalirao sam novu verziju programa i više nemam ni jednu knjigu. Svi su podaci nestali.

Novu verziju programa niste instalirali preko starog programa, nego na neku novu lokaciju na računalu( npr, na drugi disk ili u drugu mapu). To znači da u ovom trenutku imate na računalu instalirana dva Synesis-a (stari i novi) na različitim lokacijama.

Ponovite instalaciju nove verzije, ali odaberite točnu lokaciju za instalaciju. Nakon što to učinite, svi podaci iz stare verzije programa će opet biti vidljivi.