Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Prva instalacija programa

Prvi puta instaliram program Synesis. Koji je redosljed operacija ?

Prvo s naših stranica www.pupilla.hr/download preuzmite instalacijsku datoteku programa Synesis i pokrenite ju. Nakon što izvršite instalaciju programa, u mapu (direktorij) programa Synesis snimite licencnu datoteku koju ste dobili mail-om. Tek nakon toga ćete moći pokrenuti program.

Da li kompjuter na kojem koristim program Synesis mora imati pristup na internet ?

Ne. Program u radu ne zahtijeva vezu na internet.

Kako da instaliram program na računalu koje nema pristup na internet ?

Datoteku za instalaciju programa i licencnu datoteku preuzmite na računalu koje ima pristup na internet. Nakon toga, instalcijsku datoteku programa i licencnu datoteku presnimite na neki medij (npr. USB memory stick), s kojim ćete ih prenijeti na računalo na koje želite instalirati program.

Preuzeo sam program s vaših stranica, ali se ništa nije dogodilo. I dalje ga nemam na računalu.

Vjerojatno ste instalacijsku datoteku samo spremili na disk vašeg računala, ali je niste pokrenuli. Instalacijska datoteka je program za instalaciju, kojeg treba pokrenuti.

Instalacijsku datoteku sam bez problema pokrenuo i instalirao program, ali ne mogu instalirati licencnu datoteku. Svaki puta kad kliknem na nju, računalo mi javlja da ne zna s kojim bi je programom otvorio.

Licnenca datoteka se NE POKREĆE ! Nju samo treba spremiti na disk vašeg računala, i to u istu mapu (direktorij) u kojoj je instaliran program Synesis.

Program Synesis želim koristiti na više računala koja su povezana u mrežu. Da li program trebam instalirati na sva računala?

Prvo instalirajte program na glavno računalo (server) Prilikom instalacije, program za instalaciju će vas pitati da li želite instalirati server (samostalno računalo) ili dodatnu radnu stanicu.

Program Synesis želim koristiti na više računala koja nisu međusobno povezana. Na svakom računalu imati ću druge podatke (knjige). Da li program trebam instalirati na sva računala?

DA.

Gotovo svaki dan na vašim strancama ima novija verzija programa. Da li je potrebno svaki dan instalirati novu verziju ?

Pupilla d.o.o. gotovo svakodnevno usavršava i mijenja program. Ponekad se radi o ispravci programske greške, a ponekad se dodaju neka nova svojstva, izvještaji i slično…

U većini slučajeva, radi se o izmjenama koje se odnose na specifične detalje koji za većinu korisnika nemaju značenja, tako da zaista nije neophodno instalirati svaku novu verziju koju nađete na našim stranicama.

U određenom broju slučajeva radi se o dopunama programa s novim funkcijama koje nisu bile moguće odmah prvog dana prilikom puštanja u prodaju nove verzije. Na primjer, nova verzija Plaća bila je puštena u prodaju već 2.1.2010. godine, a Porezna uprava je objavila izgled nove datoteke za slanje IP obrasca na mediju tek 12.1.2010. U tom slučaju, mi smo 13.1.2010. objavili novu verziju modula plaća koja je sadržavala i novu datoteku za slanje IP obrasca na mediju.

U svakom slučaju, ako imate neki problem u radu s programom, prvo preuzmite zadnju verziju programa s naših stranica, jer je problem vjerojatno već otklonjen. Ako nije, onda nas kontaktirajte za pomoć.