Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Primjena OIB-a od 01.01.2010.

Objavljeno: 26.10.2009

Sukladno Zakonu o OIB-u koji se primjenjuje od 01.01.2010., obavezno je iskazivanje OIB-a na računima. Postupak prelaska na OIB možete pročitati ovdje.