Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2021.

Objavljeno: 23.12.2020

Zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak (NN-138/20),  Uredbe o visini minimalne plaće (NN-119/20) kao i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-141/20) s primjenom od 01.01.2021. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaća, Honorari i Obrt

Detaljnije informacije možete naći ovdje