Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2024.

Objavljeno: 04.01.2024

Zbog izmjene Zakona o porezu na dohodak (NN-114/23), zbog Uredbe o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN-125/23) i zbog Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu (NN-150/23) s primjenom od 01.01.2024. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaće, Honorari i Obrt.

Upute možete vidjeti ovdje