Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Rad s prilozima u Synesisu

Objavljeno: 30.03.2022

U Synesis smo dodali mogućnost rada s prilozima do koje možete doći tako da u bilo kojem dokumentu pritisnete Alt-F9 ili prvo kliknete na F9-Memo, pa ovdje na gumb Prilozi.

Sada se uz svaki dokument mogu dodati prilozi u obliku PDF datoteka ili nekog od grafičkih formata (JPG, BMP, PNG…)

Priloge je, također, moguće skenirati ili učitati iz mobitela, a uz svaki dokument moguće je dodati više priloga. Prilikom slanja dokumenta mailom, moguće je odabrati i priloge koje želite poslati sa dokumentom.

Ako se nalazite u dokumenu URA ili IRA, prilikom učitavanja/skeniranja priloga program provjerava postoji li na prilogu eEURA kod i ako ga prepozna, popuniti će dokument sa prepoznatim podacima (partner, iznos računa, razrada PDV-a), pa ga neće trebati upisivati ručno.

Detaljne upute nalaze se u samom Synesisu, a video upute možete pronaći ovdje  


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Websites\pupillahr\pupilla.hr\wwwroot\wp-content\themes\Synesis\single.php on line 18