Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Ukidanje kriznog poreza u modulima Plaća i Honorari

Objavljeno: 25.10.2010

Za isplate plaća od 1.11.2010. više se ne vrši obračun kriznog poreza. Za tu promjenu nije potrebna nova verzija programa nego u postojećem programu treba napraviti sljedeće:

U modulu Plaća, dokumentu Isplatna lista, potrebno je parametar “Obračunavati poseban porez”postaviti na “NE”

U modulu Honorari, dokumentu Obračun honorara potrebno je parametar “Obračunavati poseban porez” postaviti na “NE”