Plan odsutnosti radnika

Dokument Plan odsutnosti radnika namijenjen je za upis podataka o odsutnosti radnika koja se unaprijed može planirati.

Ovim dokumentom upisuju se podaci o planiranim godišnjim odmorima, o radnicama na porodiljnom dopustu, o radnicima na plaćenom i neplaćenom dopustu, te o radnicima koji su na dugotrajnijem bolovanju.

Izrada plana odsutnosti radnika ima za svrhu olakšati automatsko generiranje podataka o prisutnim i odsutnim radnicima. Ako je plan odsutnosti točno upisan, evidencija radnog vrmena može automatski generirati podatke o prisutnosti radnika na radnom mjestu. Na ovaj način značajno se ubrzava i olakšava vođenje evidencije o prisutnosti radnika.

NAPOMENA:
Upis podataka u Plan odsutnosti ne znači i istovremenu stvarnu odsutnost radnika. Prisutnost, odnosno odsutnost radnika utvrđuje se isključivo kroz evidenciju radnog vremena. Podaci upisani u Plan odsutnosti imaju samo planski karakter, a namjenjeni su za olakšanje automatske izrade podataka o prisutnosti radnika.