Temeljnica

Temeljnica je dokument za unos ručnih knjiženja u glavnu knjigu (i saldakonte).

Dokument Temeljnica se koristi za ručni unos knjiženja, odnosno samo za unos onih knjiženja koja nisu obuhvaćena automatskim knjiženjima drugih dokumenata (na primjer, izlazni račun se ne knjiži temeljnicom, već ga automatski knjiži dokument Račun).

Dokumentom Temeljnica vrše se i ispravci knjiženja, ako neki specifični dokument treba knjižiti drugačije nego što je predviđeno pravilima knjiženja za taj dokument. U tom slučaju, Temeljnicom se stornira knjiženje koje je provedeno automatski i zadaje se novo, drugačije knjiženje. Ova funkcija je rijetko potrebna jer se većina automatskih knjiženja provodi u skladu s računovodstvenim standardima i uobičajenom knjigovodstvenom praksom.

Prilikom unosa knjiženja, u polje 'Konto' upisuje se broj knjigovodstvenog računa (koji je definiran dokumentom 'Konto'). Ako je u polje 'Konto' upisan knjigovodstveni račun koji ima analitiku partnera po kupcima ili dobavljačima, dokument će zahtijevati da u polje 'Šifra' upišete šifru partnera. U suprotnom, polje 'Partner' biti će automatski preskočeno.

U temeljnicu se mogu upisati dva opisa knjiženja: jedan zbirni za čitavu temeljnicu, a drugi, pojedinačni za svaku upisanu stavku. Pojedinačni opis knjiženja se pojavljuje u dnevniku knjiženja za svaku stavku posebno, dok se polje 'Napomena' koristi samo kao dodatni opis temeljnice koji služi kod pretraživanja temeljnica u tabeli, da bi se lakše pronašla tražena temeljnica.

Dokument 'TEMELJNICA' ne može se spremiti ako knjiženja nisu u ravnoteži.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će tražiti oznaku diska na kojem se nalazi datoteka 'eFIN.txt'. Ova datoteka namijenjena je za one korisnike koji žele automatski preuzimati knjiženja iz drugih aplikacija, putem datoteke 'eFIN.txt'. Detalan opis strukture datoteke možete pronaći na našim stranicama.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE FONDOVI
Korisnici koji goriste grupu Fondovi, u dokumentu Temeljnica još upisuju oznaku fonda kojem pripadaju knjiženja. Pri tome se sva knjiženja s jedne temeljnice odnose na jedan, odabrani fond. Ukoliko se želi istovremeno, jednom temeljnicom zadati knjiženja za više fondova odjednom, tada treba koristiti dokument Temeljnica F, na kojem se oznaka fonda postavlja za svaku stavku posebno.