Temeljnica D

Dokument Temeljnica D objedinjuje funkcije kunske i devizne temeljnice u jednom dokumentu. Knjiženja upisana ovim dokumentom automatski se knjiže i u kunsko knjigovodstvo i u devizno.
Da biste mogli pospremiti ovaj dokument, kunski dio knjiženja mora biti u ravnoteži.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE FONDOVI
Korisnici koji goriste grupu Fondovi, u dokumentu Temeljnica D još upisuju oznaku fonda kojem pripadaju knjiženja. Pri tome se sva knjiženja s jedne temeljnice odnose na jedan, odabrani fond. Ukoliko se želi istovremeno, jednom temeljnicom zadati knjiženja za više fondova odjednom, tada treba koristiti dokument Temeljnica DF, na kojem se oznaka fonda postavlja za svaku stavku posebno.
I u jednom, i u drugom slučaju, oznaka fonda se odnosi samo na kunski dio knjiženja, jer se devizno knjigovodstvo ne prati po fondovima.