Evidencija radnog vremena

Dokument 'Evidencija radnog vremena' namijenjen je za vođenje evidencije o prisutnosti i odsutnosti radnika na radnom mjestu.

PARAMETRI
Pravilnik o evidenciji radnog vremena dosta je fleksibilan u odnosu na podatke koji se moraju voditi, pa mnoge podatke koji su predviđeni pravilnikom većina korisnika neće trebati. Zato smo putem parametara omogućili da korisnik sam odabere koje će podatke iskazivati u evidenciji.

PRIKAZATI POLJA ZA VRIJEME DOLASKA I ODLASKA
Prema novom pravilniku, točna vremena dolaska i odlaska radnika moraju voditi samo ona poduzeća koja su to izričito ugovorila kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i slično... Budući da većina korisnika programa Synesis vjerojatno neće upisivati ove podatke, početna vrijednost ovog parametra postavljena je na 'NE'. Ukoliko ipak imate potrebu za vođenjem evidencije o vremenu dolazaka i odlazaka, promijenite vrijednost ovog parametra na 'DA'.

PRIKAZATI POLJA ZA POSEBNE NAKNADE
U posebne naknade ubrajaju se naknade za rad noću, nedjeljom, praznikom, u smjeni, dvokratno i 'ostalo'. Korisnici koji nemaju ovakvu vrstu rada, ove podatke također mogu isključiti iz evidencije. Ukoliko imate rad nedjeljom, noću, u smjenama ili dvokratno, tada vrijednost ovog parametra postavite na 'DA'.

PRIKAZATI POLJA ZA ZASTOJ, ŠTRAJK I LOCKOUT
Prikaz polja za unos podataka o satima zastoja, štrajka i lockout-a također je u početnoj postavci isključen. Ako budete imali potrebu za unosom ovih podataka, promijenite vrijednost parametra na 'DA'

MIJENJANJE PARAMETARA
Svi navedeni parametri mogu se uključivati i isključivati po potrebi. Kad isključite prikaz nekih polja, ona nisu 'obrisana', nego se samo ne prikazuju na ekranu. Tako, na primjer, ako u nekom iznimnom slučaju imate potrebu za rad nedjeljom, uključite prikaz dodatnih naknada, a kasnije ih opet možete isključiti. Isto vrijedi i za prikaz vremena dolaska i odlaska, zastoja, štrajka i lockout-a.

Kada promijenite neki parametar, potrebno je zatvoriti dokument ('izaći' iz njega) i onda ga ponovo otvoriti. Kod ponovnog otvaranja dokumenta biti će prikazani podaci u skladu s izvršenim izmjenama u parametrima.

NAPOMENA
U izvještajima se uvijek prikazuju sva polja, bez obzira kako su postavljeni parametri. Zahvaljujući ovome, pojedine grupe podataka se mogu 'uključivati' 'isključivati' po potrebi, bez brige da će neki od upisanih podataka ostati trajno 'sakriveni'.

UNOS PODATAKA
Podaci o prisutnosti/odsutnosti radnika mogu se upisivati ručno ili automatski. Kod ručnog unosa, korisnik u tabelu upisuje jednog po jednog radnika s podacima o njegovom radnom vremenu. Kod automatskog unosa podataka, klikom na odgovarajući gumb, program automatski unosi podatke za sve radnike. Pri tome se unose podaci samo za redovan rad, a eventualne podatke o radu noću, praznikom, nedjeljom i slično treba ručno dodati u tabelu na odgovarajuća mjesta.

GUMB: RADNI DAN
Klikom na gumb 'RADNI DAN', program će u tabelu učitati sve radnike za koje ste u 'Evidenciji o radnicima' upisali da se za njih vodi evidencija radnog vremena. (evidencija se ne mora voditi za rukovodioce koji imaju ugovorenu vlastitu organizaciju radnog vremena). Pri tome će program za svakog radnika upisati onoliko sati redovnog rada koliko je upisano u 'Evidenciji o radnicima' kao njihovo dnevno radno vrijeme. Izuzetak od ovog pravila su radnici za koje je dokumentom 'Plan odsutnosti radnika' predviđena odsutnost. Takvi radnici će također biti učitani, ako je predviđena odsutnost vrste 'Godišnji odmor', 'Bolovanje na teret poslodavca', 'Bolovanje na teret fonda' i 'Plaćeni dopust'. Radnici kod kojih je planirana odsutnost 'Neplaćeni dopust' i 'Porodiljni dopust' ne iskazuju se u evidenciji o radnom vremenu, jer Pravilnik više ne predviđa vođenje evidencije radnog vremena za takve radnike, nego se podaci o takvom dopustu opisno upisuju u 'Evidenciju o radnicima'.

GUMB: PRAZNIK (NERADNI DAN)
Klikom na gumb 'PRAZNIK (NERADNI DAN)', program će za sve radnike upisati sate u rubriku 'Praznik'. Izuzetak su radnici koji su planom odsutnosti definirani da su na god