Izvod

Izvod je dokument za knjiženje prometa žiro računa.

Dokument Izvod sličan je dokumentu Temeljnica, ali se od njega razlikuje po tome što mu je selektor dokument 'Žiro račun'. Da biste mogli knjižiti izvode, potrebno je prvo upisati podatke o žiro računima putem dokumenta 'Žiro račun'. Korisnici koji imaju više od jednog žiro računa, prije unosa izvoda, moraju prvo odabrati za koji žiro račun vrše knjiženja. Izbor se vrši tako što se u gornjem desnom kutu dokumenta odabere jedan od žiro računa. Ako je dokumentom 'Žiro račun' upisan samo jedan žiro račun, tada se u gornjem desnom kutu dokumenta 'Izvod' ne pojavljuje izbor žiro računa, jer se uvijek knjiži samo na jedan žiro račun.

Korisnici koji imaju više žiro računa, za svaki žiro račun imati će odvojene nizove rednih brojeva dokumenata, odnosno, za svaki žiro račun, imati će nizove rednih brojeva koji počinju od broja 1.

Prilikom unosa knjiženja izvoda žiro računa, u polje 'Broj dokumenta' upisujete broj izvoda ZAP-a, ili ostavljate '0', a program će automatski pridjeliti prvi slijedeći slobodan redni broj. U slučaju da su svi prethodni izvodi proknjiženi, automatski pridjeljen broj morao bi odgovarati rednom broju izvoda kojeg upravo knjižite.

AUTOMATSKO UČITAVANJE IZVODA
Korisnici koji od banke preuzimaju izvod u datoteci koja je napravljena prema FINA specifikaciji, mogu automatski učitati podakte o plaćanjima klikom na gumb 'Učitaj izvod'. Nakon što kliknete na gumb 'učitaj izvod', program će ponuditi izbor datoteke za učitavanje. Ukoliko je odabrana datoteka izrađena prema FINA specifikaciji, podaci o plaćanjima biti će automatski učitani.

Automatsko knjiženje izvoda odvija se na slijedeći način. Sva potražna plaćanja knjiže se na konto kupca, a sva dugovna plaćanja na konto dobavljača. Šifra partnera učitava se iz prvog dijela poziva na broj odobrenja. Ukoliko se u podacima o partnerima ne nalazi šifra koja je navedena u pozivu na broj, program će u polje 'šifra partnera' ubaciti šifru za nepoznatog partnera koja prethodno mora biti definirana u parametrima dokumenta (parametar 'Šifra za nepoznatog partnera').

Nakon što program učita podatke, mogu se izvršiti njihove izmjene i dopune (npr, dodati nove partnere, upisati njihov šifre i slično), prije konačnog spremanja dokumenta.

KORISNICI GRUPE PLAĆA
Korisnici koji koriste grupu Plaća, dokumentom Izvod dobivaju još jednu dodatnu mogućnost. Prilikom knjiženja Izvoda, dokument Izvod prepoznaje datum isplate plaće i nudi Vam mogućnost da automatski generira knjiženja isplate plaće. Dokument Izvod automatski prepoznaje isplatu plaće na temelju 'datuma isplate plaće' koji je upisan u dokumentu Obračun plaće. Ako je datum izvoda jednak datumu isplate plaće, tada će program automatski ponuditi izradu knjiženja isplate plaće. Iz navedenog razloga, korisnici koji imaju grupu Plaća, u parametrima dokumenta Izvod imaju dodatna konta za knjiženje plaće (kako bi se knjiženja mogla automatski generirati).

KORISNICI GRUPE PLATNI PROMET
Korisnici koji koriste grupu Platni promet, u dokumentu Izvod dobivaju još i gumb 'Učitaj virmane'. Klikom na ovaj gumb, program će automatski u izvod učitati plaćanja prema dobavljačima na temelju virmana koju su izrađeni dokumentom 'Nalog za prijenos'. Učitavanje će se izvršiti samo ako u nalogu za prijenos postoje virmani čiji je datum valute jednak datumu izvoda, te ako ste na izvodu već upisali podatke o dugovnom i potražnom prometu žiro računa.

POVEZIVANJE PLAĆANJA S PDV-om
Korisnici koji imaju modul PDV, u dokumentu Izvod imaju još i gumb za povezivanje plaćanja s knjigama URA i IRA iz modula PDV. Nakon što u tabelu plaćanja upišete konto i šifru partnera, klikom na gumb 'Račun' program će otvoriti tabelu sa svim neplaćenim računima koji odgovaraju upisanom partneru. Izborom iz tabele, program automatski popunjava iznos uplate, prema iznosu neplaćenog dijela računa.

Prilikom spremanja dokumenta 'Izvod', program će na temelju podataka o povezanim dokumentima, automatski u modulu PDV provesti izvršena plaćanja. Na primjer, ako kod knjiženja konta 2200 (