Aktivnost/Projekt

Aktivnost/Projekt je dokument za definiranje aktivnosti i projekata unutar programske klasifikacije proračuna.

Prema novoj programskoj klasifikaciji Šifra aktivnosti/projekta ima 7 znakova slijedeće strukture:

Axxxxxx - za aktivnosti
Txxxxxx - za tekuće projekte
Kxxxxxx - za kapitalne projekte

Program omogućuje unos podataka i drugačije strukture, kako bi se mogli upisivati i podaci o strajoj programskoj klasifikaciji, koja je za šifru aktivnosti predvižala dućinu od 11 znakova.

Nakon što upišete šifru aktivnosti/projekta, potrebno je još odabrati šifru programa kojem pripada projekt/aktivnost.

Šifre aktivnosti/projekata treba definirati prije nego se pristupi definiranju pozicija proračuna.

NAPOMENA:
Naknadna izmjena postojeće šifre aktivnosti/projekta nije moguća - moguće je samo definirati novu šifru, nakon čega treba ručno izmijeniti sva knjiženja kako bi seu program unijela nova šifra. Stoga je poželjno da se odmah upiše pravilna šifra aktivnosti/projekta.