Zatvaranje stavaka P

Zatvaranje stavaka P je dokument kojim se vrši ručno zatvaranje stavaka proračunskog knjigovodstva. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite zatvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite zatvaranje. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne otvorene stavke). Zatvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (indikator 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne'). Ako je saldo svih otvorenih stavaka nula, sva polja za zatvaranje biti će automatski postavljena na 'Da', jer se sve stavke mogu međusobno zatvoriti. Ako saldo svih otvorenih stavaka nije nula, tada su sva polja za zatvaranje postavljena na 'Ne', a vi ćete klikanjem odabirati stavke koje se mogu zatvoriti.

Dokument Zatvaranje stavaka P može se spremiti samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži, što znači da nije moguće djelomično zatvaranje stavaka, već samo potpuno. Ako se želi izvršiti zatvaranje onih stavaka koje imaju otvoren saldo, tada je potrebno dokumentom Temeljnica P proknjižiti otvoreni saldo stavaka storno i redovno na onoj strani na kojoj je saldo, te ponovo izvršiti zatvaranje stavaka. Pri tome se zatvaraju sve otvorene stavke sa storno knjiženjem otvorenog salda, a otvoreno ostaje samo redovno knjiženje salda otvorenih stavaka.

OTVARANJE STAVAKA

Da biste naknadno otvorili stavke koje su već zatvorene, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka P.

BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Zatvaranje stavaka P nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka P.

Napomena:
Dokument Zatvaranje stavaka P može se spremiti samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremiti. Također, dokument se ne može spremiti ako zatvorene stavke nisu u ravnoteži (ako saldo zatvorenih stavaka nije nula).

OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.

IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka P i otvorite neispravne stavke.