Analitički konto

Dokument Analitički konto namijenjen je za unos kontnog plana za knjiženje proračuna i proračunskih korisnika.

Da biste mogli upisati analitički konti, neophodno je da prethodno dokumentom Ekonomska klasifikacija upišete cjelokupnu klasifikaciju za odabbrani konto. Npr, ako želite upisati analitički konto 11112, prethodno moraju u ekonomskoj klasifikaciji biti upisani podaci za slijedeća konta: 1,11,111,1111 i 11112.

Iako su analitička konta slična Ekonomskoj klasifikaciji, od nje se razlikuju po tome što se u dokument Analitički konto upisuju samo krajnji analitički računi (minimalno 5 znamenki), bez podataka o jedno, dvo, tro i četveroznamenkastim skupinama koje im prethode.

ANALITIKA
Polje 'Analitika' služi da biste definnirali da li određeni konto želite pratiti i po partnerima, dakle kroz saldakonte. Za konta prihoda i rashoda, ova analitika nije potrebna, dok se konta iz skupine obveza i potraživanja mogu pratiti i analitički po partnerima. Za konta koja ne želite pratiti u saldakontima, polje 'Analitika' treba postaviti na 'nema je', a u suprotnom, na 'kupci' odnosno ' dobavljači'.