Stanje obveza

Dokument Obveze namijenjen je za dobivanje informacija o stanju obveza.

Nakon što upišete broj i datum dokumenta, potrebno je odabrati vrstu obveza čiji pregled želite dobiti.

OBVEZE IZ
Obveze modu prikazivati obveze iz tekuće godine, iz prethodne godine, te iz tekuće i prethodne zajedno.
Ako su odabrane obveze iz tekuće godine, program iskazuje sve obveze koje su knjižene putem bilo kojeg dokumenta osim dokumenta Početno stanje P (koji sadrži prethodnu godinu). Obveze iz prethodne godine prikazuju samo obveze koje su knjižene putem dokumenta Početno stanje P. Ako se odaberu tekuća i prethodne godine zajedno, tada su iskazane sve obveze, bez obzira na dokument kojim su knjižene.

VRSTA OBVEZA
Ovim parametrom odabirete da li želite prikaz samo dospjelih, nedospjelih ili podmirenih obveza.

DO DANA
Ovim datumom određuje se dan na kojeg se želi stanje obveza.

NAPOMENA
Program plaćene od neplaćenih obveza razlikuje samo po tome da li je izvršeno zatvaranje stavaka. Sve stavke koje su otvorene, smatraju se neplaćenim, dok se sve zatvorene stavke smatraju podmirenim obvezama. Dakle, ako je određena stavka plaćena i ako je njezino plaćanje proknjiženo, ona će se i dalje pojavljivati na listi neplaćenih (dospjelih ili nedospjelih) obveza, sve dok se ne izvrši zatvaranje stavaka.

Prilikom zatvaranja stavaka, program označava određenu stavku da je zatvorena, ali ne zapisuje datum kad je izvršeno plaćanje. Tako, na primjer, ako je neka obveza dospjela 28.9, a plaćena je 5.10, izvještaj o stanju dospjelih obveza na dan 30.9. ovu stavku neće prikazati kao dospjelu, ako je plaćanje proknjiženo i ako je izvršeno zatvaranje stavaka s datum većim od 30.9.

Stoga, prije izrade dokumenta Obveze, nužno je izvršiti zatvaranje stavaka, ali samo do završnog datuma s kojim se radi izvještaj o obvezama. Plaćanja koja su izvršena nakon završnog datuma, mogu biti proknjižena, ali za te stavke još ne smije biti izvršeno zatvaranje stavaka. Zatvaranje ovih stavaka treba izvršiti tek nakon što se izradi izvještaj o obvezama.