Glavni program

Glavni program je dokument za definiranje šifri i naziva glavnih programa.

Šifra glavnog programa mora biti strukture 'Xyy', gdje je prvi znak X predstavlja bilo koje slovo abecede od A do Z, a brojevi yy predstavljaju redni broj programa. Tako, na primjer, ispravne šifre glavnog programa su A01, G02, P03, itd...

U definiranju programske klasifikacije, prvo se definiraju glavni programi, zatim programi, a na kraju aktivnosti/projekti. Svi ovi podaci se koriste prilikom definiranja Pozicija proračuna, koje su osnov za izradu plana i knjiženje realizacije.

NAPOMENA:
Naknadna izmjena postojeće šifre glavnog programa nije moguća - moguće je samo definirati novu šifru glavnog programa, nakon čega treba ručno izmijeniti sva knjiženja kako bi se u polje program unijela nova šifra programa. Stoga je poželjno da se odmah upiše pravilna šifra glavnog programa.