Otvaranje stavaka P

Otvaranje stavaka P je dokument kojim se vrši ručno otvaranje stavaka koje su prethodno zatvorene dokumentima Zatvaranje stavaka P i/ili Automatsko zatvaranje P. Otvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite otvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite otvaranje stavaka. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno zatvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne zatvorene stavke). Otvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (indikator 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne').

Dokument Otvaranje stavaka P može se spremiti samo ako su sve stavke otvorene ili ako su preostale zatvorene stavke u ravnoteži.

OTVORI SVE
Ako želite otvoriti sve stavke, dovoljno je kliknuti na gumb 'OTVORI SVE' i sve će stavke biti označene kao otvorene.


BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA

Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Otvaranje stavaka P nije dopuštena. Umjesto toga, upotrijebite dokument Zatvaranje stavaka P.

OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.