Rebalans proračuna

Dokument Rebalans proračuna koristi se za unos podataka o rebalansu proračuna.

Prilikom upisivanja iznosa rebalansa, upisuje se samo iznos korekcije (rebalansa) za koliko se mijenja osnovni plan. Budući da se tijekom godine može se unositi i više rebalansa, prilikom svakog slijedećeg rebalansa, upisuje se samo iznos nove korekcije.

Rebalans proračuna, kao i osnovni plan, definiraju se preko pozicija proračuna.

ZA GODINU
Prije unosa podataka o rebalansu proračuna, porebno je upisati godinu za koju se radi rebalans.

STATUS
Dokument Rebalans proračuna može imati status 'Prijedlog' ili 'Usvojen'. Sve dok dokument ima status 'Prijedlog', ne uzima se u obzir prilikom izrade proračuna, već se samo može ispisati u obliku Prijedloga proračuna.
Kada se status 'Prijedlog' promijeni u 'Usvojen', tada se rebalans proračuna zbraja na osnovni plan, i prilikom ispisa proračuna iskazuje kao novi plan.

UČITAJ SVE POZICIJE
Klikom na gumb 'Učitaj sve pozicije', program će automatski učitati sve pozicije osnovnog plana, u koje se onda dodaje samo iznos rebalansa. Na ovaj se način ubrzava unos podataka o rebalansu.
Učitavanje svih pozicija je moguće samo na novim dokumentima. Ako obrađujete dokument koji je jednom već bio spremljen (mijenjate postojeći dokument), tada učitavanje svih pozicija više nije moguće.

VAŽNO
Prilikom upisa podataka o rebalansu, potrebno je uvijek upisati sve pozicije, čak i one koje se ne mijenjaju rebalansom, jer će samo u tom slučaju ispis prijedloga rebalansa sadržavati sve pozicije. Stoga je najbolje koristiti 'Učitavanje svih pozicija' kako ne bi neka ostala zaboravljena.

OSNOVNI PLAN
Nakon što ručno odaberete neki poziciju proračuna, ili klikom na gumb 'Učitaj sve stavke', program će automatski u polje 'Osnovni plan' učitati ukupan iznos dosadašnjeg plana koji je upisan dokumentom 'Proračun', uvećan ili umanjen za iznose svih dosadašnjih rebalansa. Program pri tome uzima u obzir samo one proračune i rebalanse koji u polju 'Status' imaju oznaku 'Usvojen'. Prijedlozi koji nemaju status 'Usvojen' neće biti uzeti u obzir.

NOVE POZICIJE
Ako se u rebalansu pojavljuju nove pozicije, tada se u polje Rebalans upisuje cjelokupan iznos nove pozicije proračuna,.

ISPIS REBALANSA

Prijedlog rebalansa proračuna može se ispisati i ispisom ovog dokumenta, ali u tom slučaju nisu prikazane više razine proračuna od osnovnih. Za ispis prijedloga rebalansa proračuna sa prikazom svih razina, upotrijebite izvještaj 'Prijedlog rebalansa proračuna-opći dio' ili 'Prijedlog rebalansa proračuna - posebni dio'.

Ukoliko u dokumentu Rebalans proračuna imate upisano više od jednog rebalansa, tada prilikom pokretanja ispisa rebalansa, obavezno u polja datum od-do upišite datum izrade rebalansa, jer će u suprotnom svi prijedlozi biti ispisani zbrojeno kao jedan, što je neispravno.

Ovo vrijedi za ispis prijedloga rebalansa, ali i za ispis usvojenog rebalansa proračuna.