Izvršenje / opći dio

Dokument Izvršenje - opći dio namijenjen je za dobivanje podataka potrebnih za analizu izvršenja proračuna.

Nakon što upišete period za kojeg želite usporedbu, potrebno je još odrediti vrstu računa i izvore za koje želite usporedbu plana s realizacijom. Također, potrebno je još odrediti broj znameki konta za koju želite prikaz, te da li želite da budu prikazane i niže razine konta (jednoznamenkaste, dvoznamenkaste...)

Nakon što odredite sve potrebne podatke, program će automatski učitati podatke o planu, zajedno s podacima o realizaciji (stvarnim knjiženjima) i dati njihovu usporedbu. Podaci iz ovog dokumenta su temelj za popunjavanje obrasca PR-RAS.

NAPOMENA
Podaci za ukupne prihode i rashode izračunavaju se tek u trenutku spremanja dokumenta, pa se ne vide odmah, nakon učitavanja podataka.