Izvršenje / po aktivnostima

Dokument Izvršenje - po aktivnostima u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje se odnose na odabranu aktivnost.