Izvršenje / po glavama

Dokument Izvršenje - po glavama u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje pripadaju odabranoj glavi.