Izvršenje / po programima

Dokument Izvršenje - po programima u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje pripadaju odabranom programu