Izvršenje / po korisnicima

Dokument Izvršenje - po korisnicima isti je kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije samo za one pozicije proračuna koje se odnose na odabranog korisnika.