Doručak

Dokument Doručak javlja se samo kod korisnika koji imaju uključenu grupu Recepcija, a namijenjen je za unos podataka o izdanim jelima za doručak koji je UKLJUČEN U CIJENU PANSIONA (noćenja, polupansiona).

Za razliku od dokumenata Ručak i Večera, koji se obračunavaju putem normativa kroz dokument Obračun pansiona, u dokument Doručak se ne upisuju gotova jela, već se direktno razdužuje utrošeni materijal. Ovakvo rješenje je odabrano stoga što je često teško napraviti normative za doručak, posebno ako se koristi švedski stol. U tom slučaju, bolje je omogućiti direktan otpis stvarno utrošenih materijala, nego obračun doručka raditi putem normativa.