Ponuda autoservisa

Dokument Ponuda autoservisa koristi se za izradu ponude za servisne usluge autoservisa.

Dokument Ponuda autoservisa ne vrši nikakve promjene na stanju zaliha niti ne vrši nikakva knjiženja.

ISPIS IZNOSA PDV-A NA PONUDI DA/NE
Ovim parametrom se definira da li će prilikom ispisa ponude biti ispisan i iznos obračunatog PDV-a. Budući da u zakonu postoji pomalo sporna odredba koja tvrdi da se računom smatra svaki dokument kojim je obračunata isporuka, bez obzira na naziv dokumenta, postoji mogućnost da će netko prilikom poreznog nadzora tvrditi da se PDV iskazan na ponudama mora i platiti. Zato smo korisnicima pružili mogućnost ispisa ponude bez posebno iskazanog PDV-a.

ISPIS POZIVA NA BROJ
Prilikom ispisa dokumenta, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na računu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvačicu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijedeću strukturu:
Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_dokumenta

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.
Broj_Dokumenta predstavlja redni broj dokumenta ( računa, ponude )
Tip_Dokumenta označava o kojem se dokumentu radi.

Za dokument Ponuda autoservisa, tip dokumenta je '09'.

AUTOMATSKO REZERVIRANJE ARTIKALA - SAMO ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Korisnici koji koriste modul Rezervacija, mogu odmah izvršiti rezervaciju artikala koji se nalaze na ponudi. Klikom na gumb 'Spremi i rezerviraj', program će prvo spremiti ponudu, a nakon toga će otvoriti novi prozor s dokumentom 'Rezervacija', u kojeg će automatski prenijeti podatke o kupcu i o artiklima. Ukoliko je na ponudi upisan i rok važenja ponude, on će također biti prenesen i na rezervaciju, kao rok važenja rezervacije.

PROVJERA REZERVACIJA
Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već zauzete. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12:Đuro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

PONUDA ZA SERVIS
U ovom modulu, osim Ponude autoservisa, nalazi se i stari dokument 'Ponuda za servis' koji je ostavljen radi kompatibilnosti sa starim podacima. Ovaj dokument može se upotrijebiti i u slučaju kada se želi napraviti ponuda bez da se u bazu podataka upisuju podaci o vozilu i koje možda nikada neće doći na servis, što nije moguće napraviti s dokumentom Ponuda autoservisa.

U slučaju prihvaćanja ponude, prilikom otvaranja radnog naloga moguće je učitati podatke iz obadva dokumenta (Ponuda autoservisa ili Ponuda za servis) upisom broja ponude u odgovarajuće polje.