Serviser

Serviser je dokument za unos podataka o serviserima koji obavljaju servis.

Upisuje se šifra i ime servisera.