Početno stanje blagajne

Početno stanje blagajne je dokument kojim se upisuje početno stanje gotovine u blagajni.

Da bi mogli koristiti dokument Početno stanje blagajne, potrebno je prvo dokumentom Blagajna definirati jednu ili više blagajni za koje ćete raditi knjiženja. (Dokument Blagajna je selektor dokumenta Početno stanje blagajne). Ako je definirano više od jedne blagajne, tada prije početka rada s dokumentom Uplatnica, odaberite blagajnu za koju vršite knjiženje. Izbor blagajne se nalazi u gornjem desnom kutu dokumenta Početno stanje blagajne.

Dokument Početno stanje blagajne ne vrši knjiženje u financijsko knjigovodstvo, budući da je početno stanje blagajne već uključeno u početno stanje glavne knjige.