Uplatioc/Primaoc

Uplatioc/Primaoc je dokument za upis podataka o uplatiocima odnosno primaocima gotovine iz blagajne.

U dokumentu Uplatioc/Primaoc, korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, za svakog primaoca odnosno uplatioca upisuju i knjigovodstveni račun na kojeg se vrši knjiženje odabranog komitenta. Na primjer, za Uplatioca-Primaoca 'Prijelazni račun žiro računa' u polje konto se upisuje npr. '1009'.

Prilikom izrade dokumenta Uplatnica odnosno Isplatnica, ovaj konto se automatski učitava zajedno s podacima o komitentu i koristi se za knjiženje uplatnice odnosno isplatnice. Na svakoj pojedinoj Uplatnici odnosno Isplatnici, ovaj konto se, ako je potrebno, može i promijeniti.