Uplatnica

Uplatnica je dokument kojim se evidentira primitak gotovine u blagajnu.

Za korištenje dokumenta Uplatnica, potrebno je prvo dokumentom Blagajna definirati jednu ili više blagajni za koje ćete raditi knjiženja. (Dokument Blagajna je selektor dokumenta Uplatnica). Ako je definirano više od jedne blagajne, tada prije početka rada s dokumentom Uplatnica odaberite blagajnu za koju vršite knjiženje. Izbor blagajne se nalazi u gornjem desnom kutu dokumenta Uplatnica.

Dokument Uplatnica koristi podatke iz dokumenta Uplatioc/Primaoc za identifikaciju uplatioca.
Za automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo, dokument Uplatnica koristi konto blagajne, te konto uplatioca koji je upisan u dokument Uplatioc/Primaoc. Na ovaj način, knjiženje uplatnice je potpuno automatizirano.

Dokument Uplatnica automatski knjiži:
- FINANCIJSKO knjigovodstvo
- konto uplatioca
- konto blagajne
- PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO
- prema kontima u tabeli

Konto uplatioca je konto koji je upisan dokumentom Uplatioc/Primaoc, a koji se na uplatnicu prenosi zajedno s podacima o komitentu. Ako se za pojedinu uplatnicu želi promijeniti ovaj konto, to se vrši na samom dokumentu uplatnica. Promjena konta uplatioca na pojedinoj uplatnici nema za posljedicu promjenu tog konta u matičnom podatku o uplatiocu. Na primjer, ako je odabran uplatioc 'ABC' uz kojega ste u dokumentu Uplatioc/Primaoc upisali konto '12345', na uplatnici će se kao konto uplatioca pojaviti konto '12345'. Ako samo za ovu uplatnicu želite promijeniti konto uplatioca, tada na samoj uplatnici konto '12345' promijenite u npr. '67890'. U matičnim podacima o komitentu 'ABC' i dalje će stajati konto '12345' koji će se i dalje nuditi na svakoj slijedećoj uplatnici. Ukoliko želite za sve buduće dokumente promijeniti ovaj konto u '67890', tada u dokumentu Uplatioc/Primaoc izvršite izmjenu konta iz '12345' u '67890', te će na svakoj slijedećoj uplatnici biti ponuđen konto '67890'.

Konto blagajne (npr. '1020') je parametarski konto, i postavlja se kroz 'Parametre' dokumenta već prilikom otvaranja dokumenta Blagajna. Kad je jednom ispravno postavljen, nije ga potrebno mijenjati.

Redni brojevi dokumenta Uplatnica određuju se automatski ako u polje Broj dokumenta upišete '0'. Svaka blagajna u poduzeću ima svoj niz rednih brojeva dokumenata, odnosno, za svaku blagajnu redni brojevi počinju od broja '1'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORAČUN II
Korisnici koji koriste grupu Proračun II u dokumentu Uplatnica imaju temeljnicu za direktan unos knjiženja u proračunsko knjigovodstvo. Pri tome program automatski priprema dio knjiženja tako što proknjiži iznos uplate na konto blagajne, prema parametru kojeg ste prethodno upisali u dokument Blagajna. Slijedeću stavku također djelomično pripremi na način da upiše iznos i opis knjiženja, a korisnik samo odabire konto i eventualno poziciju proračuna.