Uplatnica B

Uplatnica B je dokument kojim se evidentira primitak gotovine u blagajnu od strane kupca. Za razliku od obične uplatnice, Uplatnica B ne zahtijeva da u matičnu bazu o uplatiocima i primaocima upisujete podatke o komitentima, već se oni učitavaju direktno iz podataka o partnerima. Također, na Uplatnici B nije potrebno za svakog partnera upisivati konto, već se upisuje samo jedan konto u parametrima dokumenta koji vrijedi za sve uplatnice.

Ovaj dokument je namijenjen prvenstveno onim korisnicima koji naplaćuju svoje usluge od kupaca direktno u gotovini putem blagajne.

NAPOMENA:
Dokumentom Uplatnica B ne mogu se evidentirati uplate koje nisu vezane uz partnere, (npr. gotovinski čekovi). Za ovu svrhu koristi se dokument Uplatnica.

Da bi mogli koristiti dokument Uplatnica B, potrebno je dokumentom Blagajna definirati jednu ili više blagajni za koje ćete raditi knjiženja. (Dokument Blagajna je selektor dokumenta Uplatnica B). Ako je definirano više od jedne blagajne, tada prije početka rada s dokumentom Uplatnica, odaberite blagajnu za koju vršite knjiženje. Izbor blagajne se nalazi u gornjem desnom kutu dokumenta Uplatnica.

Dokument Uplatnica automatski knjiži:
- FINANCIJSKO knjigovodstvo
- konto uplatioca (konto kupca)
- konto blagajne
- PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO
- prema kontima u tabeli

Konto blagajne i konto uplatioca su konta koja su upisana u parametre dokumenta Uplatnica B,

Redni brojevi dokumenta Uplatnica B određuju se automatski ako u polje Broj dokumenta upišete '0'. Svaka blagajna u poduzeću ima svoj niz rednih brojeva dokumenata, odnosno, za svaku blagajnu redni brojevi počinju od broja '1'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORAČUN II
Korisnici koji koriste grupu Proračun II u dokumentu Uplatnica B imaju temeljnicu za direktan unos knjiženja u proračunsko knjigovodstvo. Pri tome program automatski priprema dio knjiženja tako što proknjiži iznos uplate na konto blagajne, prema parametru kojeg ste prethodno upisali u dokument Blagajna. Slijedeću stavku također djelomično pripremi na način da upiše iznos i opis knjiženja, a korisnik samo odabire konto i eventualno poziciju proračuna.

U temeljnici nema šifre partnera, jer ju program automatski određuje prema šifri partnera koja je navedena u uplatnici.