Isplatnica

Isplatnica je dokument kojim se evidentira isplata gotovine iz blagajne.

Za korištenje dokumenta Isplatnica, potrebno je prvo dokumentom Blagajna definirati jednu ili više blagajni za koje ćete raditi knjiženja.(Dokument Blagajna je selektor dokumenta Isplatnica). Ako je definirano više od jedne blagajne, tada prije početka rada s dokumentom Isplatnica odaberite blagajnu za koju vršite knjiženje. Izbor blagajne se nalazi u gornjem desnom kutu dokumenta Isplatnica.

Dokument Isplatnica koristi podatke iz dokumenta Uplatioc/Primaoc za identifikaciju primaoca.

Dokument Isplatnica automatski knjiži:
- FINANCIJSKO knjigovodstvo.
- konto primaoca
- konto blagajne
- PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO
- prema kontima u tabeli

Konto primaoca je konto koji je upisan dokumentom Uplatioc/Primaoc, a koji se na isplatnicu prenosi zajedno s podacima o komitentu. Ako se za pojedinu isplatnicu želi promijeniti ovaj konto, to se vrši na samom dokumentu isplatnica. Promjena konta primaoca na pojedinoj isplatnici nema za posljedicu promjenu tog konta u matičnom podatku o primaocu. Na primjer, ako je odabran uplatioc 'ABC' uz kojega ste u dokumentu Uplatioc/Primaoc upisali konto '12345', na isplatnici će se kao konto primaoca pojaviti konto '12345'. Ako samo za ovu isplatnicu želite promijeniti konto primaoca, tada na samoj isplatnici konto '12345' promijenite u npr. '67890'. U matičnim podacima o komitentu 'ABC' i dalje će stajati konto '12345' koji će se i dalje nuditi na svakoj slijedećoj isplatnici.. Ukoliko želite za sve buduće dokumente promijeniti ovaj konto u '67890', tada u dokumentu Uplatioc/Primaoc izvršite izmjenu konta iz '12345' u '67890', te će na svakoj slijedećoj isplatnici biti ponuđen konto '67890'.

Konto blagajne (npr. '1020') je parametarski konto, i postavlja se kroz 'Parametre' dokumenta već prilikom otvaranja dokumenta Blagajna. Kad je jednom ispravno postavljen, nije ga potrebno mijenjati.

Redni brojevi dokumenta Isplatnica određuju se automatski ako u polje BROJ upišete '0'. Svaka blagajna u poduzeću ima svoj niz rednih brojeva dokumenata, odnosno, za svaku blagajnu redni brojevi počinju od broja '1'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORAČUN II
Korisnici koji koriste grupu Proračun II u dokumentu Isplatnica imaju temeljnicu za direktan unos knjiženja u proračunsko knjigovodstvo. Pri tome program automatski priprema dio knjiženja tako što proknjiži iznos isplate na konto blagajne, prema parametru kojeg ste prethodno upisali u dokument Blagajna. Slijedeću stavku također djelomično pripremi na način da upiše iznos i opis knjiženja, a korisnik samo odabire konto i eventualno poziciju proračuna.