Zatvaranje konta klase 3

Zatvaranje konta klase 3 je dokument za automatsku izradu završne temeljnice kojom se zatvaraju prihodi i prenose na konto viška ili manjka prihoda kojeg definirate u parametrima dokumenta.

Nakon što upišete parametarski konto, te datum dokumenta (koji je ujedno i datum temeljnice), program će automatski prenijeti sva otvorena salda iz klase 3 na konto viška ili manjka prihoda.