Zatvaranje konta klase 4

Zatvaranje konta klase 4 je dokument za automatsku izradu završne temeljnice kojom se zatvaraju rashodi i prenose na konto viška ili manjka prihoda kojeg definirate u parametrima dokumenta.

Nakon što upišete parametarski konto, te datum dokumenta (koji je ujedno i datum temeljnice), program će automatski prenijeti sva otvorena salda iz klase 4 na konto viška ili manjka prihoda.