Zatvaranje stavaka

Zatvaranje stavaka je dokument kojim se vrši ručno povezivanje stavaka. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Ako vršite zatvaranje konta s analitikom po kupcima odnosno dobavljačima, nakon što upišete broj konta, potrebno je upisati i šifru kupca (dobavljača) za kojeg vršite zatvaranje. Ako konto nema analitiku po kupcima odnosno dobavljačima, tada se u polje 'partner' ne upisuje ništa.

Nakon što unesete tražene podatke o broju računa i eventualno šifri kupca ili dobavljača, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke. (Ako se ne učita niti jedna stavka, znači da nema niti jedne otvorene stavke). Zatvaranje stavaka obavlja se klikom miša na ikonu sa slikom ključića (polje 'Zatvoreno' mijenja vrijednost 'Da' ili 'Ne'). Ako je saldo svih otvorenih stavaka nula, sva polja za zatvaranje biti će automatski postavljena na 'Da', jer se sve stavke mogu međusobno zatvoriti. Ako saldo svih otvorenih stavaka nije nula, tada su sva polja za zatvaranje postavljena na 'Ne', a vi ćete klikanjem odabirati stavke koje se mogu zatvoriti.

Dokument Zatvaranje stavaka može se spremiti samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži,

DJELOMIČNO ZATVARANJE STAVAKA
Ukoliko je neki račun samo djelomično plaćen, zatvaranje se može provesti na način da se u tabeli zatvorenih stavaka ručno promijeni iznos stavke koja se zatvara. Na primjer, Račun iznosi 100 kn, a plaćeno je samo 80 kn. U tom slučaju, u stavci računa, iznos '100' treba promijeniti u '80', i stavke se tada mogu zatvoriti. Prilikom slijedećeg zatvaranja stavaka, ovakav račun biti će ponuđen na zatvaranje sa ostatkom iznosa od 20 kn.

POVEZIVANJE 1:1
Klikom na ovaj gumb, program će automatski analizirati učitane stavke i automatski označiti kao zatvorene one koje imaju iste iznose na suprotnoj strani.

POVEZIVANJE n:n
Klikom na ovaj gumb, program će automatski analizirate učitane stavke i automatski označiti kao zatvorene sve stavke koje se međusobno zatvaraju u cijelosti. Ovim gumbom se ne zatvaraju samo isti iznosi, nego i stavke koje su plaćene u više rata. Na primjer, račun od 100 kn biti će zatvoren s plaćanjima od 20, 30 i 50 kn. Isto vrijedi i u suprotnom slučaju, ako je jednom uplatom plaćeno više računa.

POVEZIVANJE S DIJELJENJEM IZNOSA
Klikom na ovaj gumb, program će automatski ponuditi zatvorene stavke koje se zatvaraju, ali djelomično. Na primjer, uplate od 100 i 200 kuna biti će zatvorene s računom od 700 kuna na način da će se u stavci računa priznati samo iznos od 300 kn za zatvaranje.

ZATVORI SVE
Klikom na gumb 'Zatvori sve', program će sve stavke u tabeli označiti kao zatvorene. Ovu funkciju možete koristiti kad ima puno stavaka koje se zatvaraju, pa je jednostavnije prvo sve stavke označiti kao zatvorene, a nakon toga pojedinačno isključiti samo one stavke koje ne ulaze u zatvaranje.

OTVORI SVE
Klikom na gumb 'Otvori sve', program će sve stavke u tabeli označiti kao otvorene. Ovu funkciju možete koristiti ako želite poništiti sva ponuđena zatvaranja i ispočetka napraviti novo povezivanje stavaka.

NAKNADNO BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA
Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Zatvaranje stavaka su dopušteni, i imaju za posljedicu otvaranje stavaka. Ako obrišete već spremljen dokument, sve zatvorene stavke iz tog dokumenta biti će ponovo otvorene. Također, staro zatvaranje možete ponovo učitati na ekran, i na njemu otvoriti samo neke stavke, i ponovo ga spremiti. Stavke koje ste naknadno otvorili, ponovo će biti otvorene.

OTVARANJE STAVAKA
Iako se stavke mogu otvarati tako da se briše i mijenja originalno zatvaranje stavaka, otvaranje stavaka je moguće napraviti i putem dokumenta 'Otvaranje stavaka' . Ovaj dokument je posebno koristan ako se žele otvoriti sve stavke nekog partnera, ili ako korisnik ne zna s kojim je dokumentom izvršio originalno zatvaranje stavaka. Za detaljnije informacije o korištenju ovog dokumenta pogledajte ois dokumenta 'Otvaranje stavaka'.

Napomena:
Dokument Zatvaranje stavaka može se spremiti samo ako na njemu