Početno stanje K

Početno stanje K je dokument kojim se otvara početno stanje komisijskog skladišta.

Podatke u dokument Početno stanje K možete unositi ručno, ili će se automatski učitati iz knjige prethodne poslovne godine.

Korisnici koji prvi puta koriste program Synesis, početno stanje komisijskog skladišta morati će upisati ručno putem ovog dokumeta. Nakon što protekne barem jedna poslovna godina i kad će u računalu biti podaci iz prethodne poslovne godine, dokument Početno stanje K automatski će učitati početno stanje na temelju podataka iz prethodne poslovne godine. Da bi mogli automatski učitati podatke o početnim stanjima, potrebno je u Podacima o knjizi upisati naziv knjige iz prethodne poslovne godine.

Dokument Početno stanje K treba napraviti za svakog komisionara posebno. Korisnici koji imaju, npr. tri komisionara, imati će i tri dokumenta Početno stanje K. Ovakav način knjiženja početnog stanja je neophodan kako bi se osiguralo praćenje stanja robe po komisionarima.

Dokument Početno stanje K robno ne knjiži se u financijsko knjigovodstvo, budući da je početno stanje robnog knjigovodstva već uključeno u početno stanje financijskog knjigovodstva, koje se također unosi ručno, ili automatski.