Doprinosi

Doprinosi su dokument kojim se upisuju podaci o doprinosima na plaću i iz plaće.

Prilikom upisa podataka o doprinosima, treba odmah upisati i stope za obračun doprinosa na plaću i iz plaće. Za djelatnike čije su stope za obračun drugačije od standardnih, možete otvoriti dodatne vrste doprinosa, u koje ćete upisati drugačije stope.

U podatke o doprinosima upisuje se i iznos minimalne osnovice na koju se obračunava doprinos. Ovaj podatak je obavezno upisati samo u slučaju ako isplaćujete plaće manje od minimalne osnovice. U tom slučaju, dokument Obračun plaće obračunava doprinose prema minimalnoj osnovici, a ne prema brutto plaći.

Podaci o stopama doprinosa nakon što su upisani u dokument Doprinosi, upisuju se u podatke o djelatnicima putem dokumenta Djelatnik. Pri tome, za svakog djelatnika možete odabrati koje doprinose on plaća. Za one djelatnike koji plaćaju doprinose po drugačijim stopama, u tablicu doprinosa ne upisujete standardne doprinose, nego dodatne, koje ste također ovdje otvorili. Na ovaj način možete izvršiti obračun plaće za sve djelatnike u poduzeću istovremeno, a da se pri tome, za različite djelatnike primjenjuju različite stope doprinosa.

PLATNI PROMET
Korisnici koji koriste grupu Platni promet, u podacima o doprinosima još upisuju podatke za automatsku izradu dokumenta Zbrojni nalog za plaću. Upisuje se broj žiro računa za uplatu, u obliku VBDI + Broj žiro računa. Također, još se upisuje četveroznamenkasta šifra vrste doprinosa koja je sastavni dio poziva na broj odobrenja. Ovi podaci moraju biti upisani kako bi se Zbrojni nalog za prijenos mogao automatski generirati.

NAPOMENA:
Od 11.mjeseca 2012. godine uvedena je obveza izdavanja potvrde o neisplaćenog plaći u slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće. U toj potvrdi trebaju biti navedeni i svi brojevi žiro računa i pozivi na broj za sve neisplaćene stavke unutar plaće. Iz navedenog razloga, u podacima o doprinosima treba upisati podatke žiro računima i pozivima na broj čak i u slučaju kad se ne koristi modul Platni promet.