Granični prijelaz

Dokument Granični prijelaz koristi se za uopis podataka o graničnim prijelazima, prema šifarniku MUP-a.

Upisuje se šifra, naziv i vrsta graničnog prijelaza.

Prilikom otvaranja nove knjige, program će vam automatski ponuditi da sam učita cjelokupan šifrarnik graničnih prijelaza, kako ne biste morali upisivati ove podatke.