Poseban cjenik za kupca

Poseban cjenik za kupca je dokument s kojim se za odabrane kupce mogu definirati drugačije cijene od standardnih.

Nakon što odaberete kupca za kojeg radite poseban cijenik, u tabelu artikala upišite sve artikle za koje mijenjate cijene. Kad odaberete neki artikal, program će u stupac 'standardna cijena' učitati standardnu cijenu bez PDV-a, a vi ćete u stupac 'Cijena za kupca' upisati novu, drugačiju cijenu.

Cijene koje upišete ovim dokumentom, automatski se primjenjuju prilikom izrade slijedećih dokumenata: Ponuda, Račun, Otpremnica, Račun-otpremnica, Zbrojni račun i Odobrenje kupcu. Svi ostali dokumenti u programu Synesis i dalje koriste standardnu cijenu.

Za jednog kupca može se napraviti samo jedan cjenik.