DNR obrazac (do 31.12.2018)

DNR obrazac je dokument za izradu evidencije o dohotku od nesamostalnog rada.
Dokument je u upotrebi do 31.12.2018.