Devizni račun

Dokument 'Devizni račun' koristi se za upisivanje podataka o deviznim računima poduzeća

Da biste mogli koristiti dokument Izvod D iz grupe Financijsko, potrebno je da prvo dokumentom 'Devizni račun' upišete podatke o deviznim računima za koje ćete vršiti knjiženje prometa. (Dokument 'Devizni račun' je selektor za dokument 'Izvod D').

Ukoliko imate devizne priljeve u više različitih valuta, potrebno je za svaku valutu definirati poseban devizni račun.