Isplata dobiti

Dokument Isplata dobiti namijenjen je za izradu podataka za isplatu dobiti u društvima s ograničenom odgovornošću.

Nakon što upišete datum isplate udjela u dobiti, potrebno je još upisati slijedeće podatke:
- godinu u kojoj je ostvarena dobit koja se isplaćuje
- ukupan iznos dobiti koja se isplaćuje
- način isplate (u novcu, stvarima, uslugama ili pravima)
- porezno razdoblje u kojem je ostvarena dobit

Podatke o poreznom razdoblju program priprema automatski na temelju podatka o godini u kojoj je ostvarena dobit, na način da porezno razdoblje definira od 01.01 do 31.12. odabrane godine.
Poduzetnici koji imaju drugačije porezno razdoblje ručno trebaju izvršiti korekciju poreznog razdoblja.

UČITAJ PODATKE
Korisnici koji imaju modul 'Knjiga poslovnih udjela', na temelju podataka o poslovnim udjelima mogu automatski izvršiti raspodjelu dobiti na članove društva proporcionalno njihovom udjelu u vlasništvu. Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program će ukupan iznos dobiti raspodijeliti na sve vlasnike koji su evidentirani u knjizi poslovnih udjela na dan isplate dobiti.

Za korisnike koji nemaju modul 'Knjiga poslovnih udjela', program će ukupan iznos raspodijeliti na temelju podataka o postotku vlasništva koji je upisan u dokumentu 'Član društva'.

IZRADA VIRMANA ZA ISPLATU
Korisnici koji imaju modul 'Platni promet', nakon što naprave dokument 'Isplata dobiti', dokumentom 'Nalog za prijenos-isplata dobiti' mogu automatski izraditi virmane za isplatu dobiti.

NAPOMENA
Dokument isplata dobiti ne vrši nikakva knjiženja, jer on ne predstavlja odluku o raspodjeli dobiti. Ovim dokumentom samo se utvrđuje datum isplate dobiti i raspodjeljuje ukupan iznosa dobiti koja se isplaćuje na pojedine članove. Za knjiženje i provođenje raspodjele dobiti poslovne godine, potrebno je koristiti dokument 'Odluka o raspodjeli dobiti'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA 'KNJIGA POSLOVNIH UDJELA'
Ako ste već prije imali instaliran modul 'Knjiga poslovnih udjela', i u njemu već imate upisane podatke o članovima društva, prije korištenja ovog dokumenta prvo u dokumentu 'Član društva' dopunite podatke o postojećim članovima s novim poljima potrebnim za automatsko knjiženje.