Isplata akontacije dividende

Dokument Isplata akontacije dividende namijenjen je za izradu podataka za isplatu akontacije dividende u dioničkim društvima.

Nakon što upišete datum isplate akontacije dividende, potrebno je još upisati slijedeće podatke:
- godinu za koju se isplaćuje akontacija
- ukupan iznos akontacije koja se isplaćuje
- način isplate (u novcu, stvarima, uslugama ili pravima)
- porezno razdoblje na koje se odnosi akontacija

Podatke o poreznom razdoblju program priprema automatski na temelju podatka o godini za koju se isplaćuje akontacija, na način da porezno razdoblje definira od 01.01 do 31.12. odabrane godine.
Poduzetnici koji imaju drugačije porezno razdoblje ručno trebaju izvršiti korekciju poreznog razdoblja.

DATUM PRIZNAVANJA
Isplate akontacije dobiti koje se vrše u istoj godini na koju se dobit odnosi, priznaju se tek s datumom raspodjele dobiti za tu godinu, što znaći, tek slijedeće godine. Isplate akontacije dobiti koje se vrše u godini koja slijedi nakon godine na koju se dobit odnosi, (dakle, prije izrade završnog računa i raspodjele dobiti), priznaju se u DU obrascu s datumom isplate. Zbog svega ovoga, u dokumentima za isplatu akontacije dodano je polje 'Datum priznavanja'. Sve isplate akontacija (bez obzira kada su isplaćene) biti će uključene u DU obrazac s datumom priznavanja. Zato, ako u trenutku isplate akontacije dobiti nije poznat datum priznavanja, potrebno ga je naknadno upisati, kako bi isplata akontacije dobiti bila pravovremeno uključena u DU obrazac.

UČITAJ PODATKE
Korisnici koji imaju modul 'Knjiga poslovnih udjela', na temelju podataka o poslovnim udjelima mogu automatski izvršiti raspodjelu akontacije dividende na članove društva proporcionalno njihovom udjelu u vlasništvu. Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program će ukupan iznos dividende raspodijeliti na sve vlasnike koji su evidentirani u knjizi poslovnih udjela na dan isplate akontacije.

Za korisnike koji nemaju modul 'Knjiga poslovnih udjela', program će ukupan iznos raspodijeliti na temelju podataka o postotku vlasništva koji je upisan u dokumentu 'Član društva'.

IZRADA VIRMANA ZA ISPLATU
Korisnici koji imaju modul 'Platni promet', nakon što naprave dokument 'Isplata akontacije dividende', dokumentom 'Nalog za prijenos-isplata dobiti' mogu automatski izraditi virmane za isplatu akontacije.

NAPOMENA
Dokument isplata akontacije dividende ne vrši nikakva knjiženja, jer on ne predstavlja odluku o raspodjeli dobiti. Ovim dokumentom samo se utvrđuje datum isplate akontacije i raspodjeljuje ukupan iznos akontacije dividende na pojedine članove. Za knjiženje i provođenje raspodjele dobiti poslovne godine, potrebno je koristiti dokument 'Odluka o raspodjeli dobiti'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA 'KNJIGA POSLOVNIH UDJELA'
Ako ste već prije imali instaliran modul 'Knjiga poslovnih udjela', i u njemu već imate upisane podatke o članovima društva, prije korištenja ovog dokumenta prvo u dokumentu 'Član društva' dopunite podatke o postojećim članovima s novim poljima potrebnim za automatsko knjiženje.